Teams

Het is mogelijk om in een groep of team, een mentaal trainingstraject te volgen. Bij deze groepsbijeenkomsten worden de mentale vaardigheden in de vorm van lessen aangereikt. Het zijn dezelfde vaardigheden als die in de individuele training worden gebruikt (voor de vaardigheden zie Individueel). In deze setting kunnen de vaardigheden ook gebruikt worden om te voorkómen dat er problemen ontstaan. Vaak worden ze uiteindelijk ook toegepast buiten de sport of het werk, bijvoorbeeld bij het maken van een proefwerk of het doen van rijexamen. De bijeenkomsten kunnen verzorgd worden op locatie (bij minimaal 12 deelnemers), maar indien nodig kunnen de bijeenkomsten ook plaatsvinden in de praktijk in Oosterbeek.

Naast groepsbijeenkomsten om mentale vaardigheden te trainen, is het ook mogelijk om de nadruk tijdens groepsbijeenkomsten te leggen op teambuilding. Methodes die hiervoor gebruikt worden zijn de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) en het Structogram®. Het is echter ook goed mogelijk om in overleg een andere inhoud te geven aan bijeenkomsten over teambuilding. Meer informatie over onder andere de MBTI en het Structogram® is te vinden onder ‘Cursusaanbod’.

 

Nieuwsbrief

Naam:

Email:

Pro Task


Rico Schuijers


Zijn dagelijks werk bestaat uit het trainen
en begeleiden van topsporters Lees meer.

Mentale Training


Mentale training is het systematisch
aanleren van vaardigheden. Lees meer.

Media archief


Interviews en krantenartikelen van en over Rico. Klik hier.

Contact


Heeft u vragen over Pro-task? Neemt u dan contact op met de praktijk. klik hier.